Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar Upphandling av Laparaskopistapel till Region Sörmland

Upphandling av Laparaskopistapel till Region Sörmland

Region Sörmland, Eskilstuna

Upphandlingen omfattar köp av laparaskopistaplar i enlighet med bifogad kravspecifikation och tillhörande bilagor till upphandlingen.

Utrustningen är planerad att installeras på Region Sörmland, Nyköpingslasarett.

Aktuell upphandling

Region Sörmland avser att köpa Laparaskopistaplar i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Inkluderat i upphandlingen omfattas också förbrukningsmateriel, instrument och klinisk- och teknisk dokumentation, utbildning av klinisk och teknisk personal, installation och provning till fullt driftfärdigt skick.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN21-0393