Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar Upphandling av kontrastmedelsinjektor med tillhörande förbrukning till Region Sörmland

Upphandling av kontrastmedelsinjektor med tillhörande förbrukning till Region Sörmland

Region Sörmland, Eskilstuna

Region Sörmland avser att teckna kontrakt avseende köp av kontrastmedelsinjektorer i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Inkluderat i upphandlingen omfattas också förbrukningsmateriel såsom dag-set, patientslangar - och teknisk dokumentation, utbildning av klinisk och teknisk personal, installation och provning till fullt driftfärdigt skick.

Aktuell upphandling

Region Sörmland avser att teckna kontrakt avseende kontrastmedelsinjektorer i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Inkluderat i upphandlingen omfattas också förbrukningsmateriel såsom dag-set, patientslangar - och teknisk dokumentation, utbildning av klinisk och teknisk personal, installation och provning till fullt driftfärdigt skick.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN21-0388