Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar Upphandling av datortomograf till strålbehandlingskliniken i Region Västmanland

Upphandling av datortomograf till strålbehandlingskliniken i Region Västmanland

Region Västmanland, VÄSTERÅS

Upphandlingen avser köp av datortomograf i enlighet med bifogad kravspecifikation och övriga bilagor som ligger till grund för aktuell upphandling.

Omfattning

Upphandlingen omfattar köp av en (1) stycken datortomograf till strålbehandlingskliniken (onkologen) i Region Västmanland.

Utrustningen ska användas på Onkologkliniken för att skapa planeringsunderlag för strålbehandling. Den kommer i huvudsak att användas dagtid, vardagar men ska även kunna användas för akuta undersökningar nätter och helger.

För fullständig omfattning avseende upphandlingens objekt, se bilaga 1 Kravspecifikation.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN21-0389