Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar Transport av laboratorieprover och blodkomponenter

Transport av laboratorieprover och blodkomponenter

Region Västmanland, VÄSTERÅS

Laboratoriemedicin, Region Västmanland bedriver verksamhet på sjukhusen i Fagersta, Köping, Sala och Västerås.

Upphandlingen omfattar schemalagda transporter från orter inom Västmanlands län. Akuta transporter från orter beskrivna i upphandlingsdokumenten.

Laboratoriemedicin, Region Västmanland bedriver verksamhet på sjukhusen i Fagersta, Köping, Sala och Västerås.

Upphandlingen omfattar schemalagda transporter från orter inom Västmanlands län. Akuta transporter från orter beskrivna i upphandlingsdokumenten.

Omfattning

Upphandlingen avser ramavtal i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Benämns vidare som Avtal.

Anbudsgivare benämns i upphandlingsdokumenten som Leverantör.

Laboratoriemedicin, Region Västmanland bedriver verksamhet på sjukhusen i Fagersta, Köping, Sala och Västerås.Upphandlingen omfattar:

Schemalagda transporter från sjukhusen i Köping och Sala till sjukhuset i Västerås

Schemalagda transporter från blodtrailer som är placerad runtom i Västmanland

Akuta transporter från sjukhusen i Fagersta, Köping och Sala till sjukhuset i Västerås

Akuta transporter från sjukhuset i Västerås till sjukhusen i Fagersta, Köping och Sala

Akuta transporter från Västmanlands sjukhus till Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska sjukhuset Solna och Huddinge, Mälarsjukhuset Eskilstuna och Universitetssjukhuset Örebro och Folkhälsomyndigheten Solna.

Transporter från blodtrailer

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN21-0167