Transport av fleximat

Region Sörmland, Nyköping

Denna upphandling avser transporttjänster mellan region Sörmlands kökskajer för sjukhusen Mälarsjukhuset, Kullbergska sjukhuset och Nyköpings lasarett.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN21-0278