Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar Tolktjänster för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet

Tolktjänster för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet

Region Sörmland och Region Västmanland, Eskilstuna

Upphandlingen avser ramavtal för leverans av tolkar för teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning samt döv teckenspråkstolk för personer folkbokförda i Region Sörmland eller Region Västmanland samt personer som är folkbokförda i andra län, men vistas i Region Sörmland respektive Region Västmanland.

Upphandlingen består av följande delar:

Anbudsområde 1a – Teckenspråkstolkning samt dövblindtolkning på plats

Anbudsområde 1b – Teckenspråkstolkning samt dövblindtolkning på distans

Anbudsområde 2a – Skrivtolkning på plats

Anbudsområde 2b – Skrivtolkning på distans

Anbudsområde 3a – Döv teckenspråkstolk på plats

Anbudsområde 3b – Döv teckenspråkstolk på distans

Varje anbudsområde innehåller 19 stycken anbudsdelområden (ett för respektive kommun - 10 stycken i Västmanlands län och 9 st i Södermanlands län). Anbud kan lämnas på ett (1), flera eller samtliga anbudsdelområden som denna upphandling omfattar.

Anbud kan antas helt eller delvis.

Varje anbudsdelområde utvärderas och tilldelas var för sig.

Köparen har för avsikt att teckna avtal med ett flertal leverantörer för att säkerställa att behovet av tolk kan tillgodoses.

Denna upphandling ersätter nuvarande upphandlingskontrakt, IN-IN19-0358 som

löper ut 2024-06-30.Lot nr.: 1

Generell del

Upphandlingen avser ramavtal för leverans av tolkar för teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning samt döv teckenspråkstolk för personer folkbokförda i Region Sörmland eller Region Västmanland samt personer som är folkbokförda i andra län, men vistas i Region Sörmland respektive Region Västmanland.

Upphandlingen består av följande delar:

Anbudsområde 1a – Teckenspråkstolkning samt dövblindtolkning på plats

Anbudsområde 1b – Teckenspråkstolkning samt dövblindtolkning på distans

Anbudsområde 2a – Skrivtolkning på plats

Anbudsområde 2b – Skrivtolkning på distans

Anbudsområde 3a – Döv teckenspråkstolk på plats

Anbudsområde 3b – Döv teckenspråkstolk på distans

Varje anbudsområde innehåller 19 stycken anbudsdelområden (ett för respektive kommun - 10 stycken i Västmanlands län och 9 st i Södermanlands län). Anbud kan lämnas på ett (1), flera eller samtliga anbudsdelområden som denna upphandling omfattar.

Anbud kan antas helt eller delvis.

Varje anbudsdelområde utvärderas och tilldelas var för sig.

Köparen har för avsikt att teckna avtal med ett flertal leverantörer för att säkerställa att behovet av tolk kan tillgodoses.

Denna upphandling ersätter nuvarande upphandlingskontrakt, IN-IN19-0358 som

löper ut 2024-06-30.

Last tender date: 05/06/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Sörmland och Region Västmanland

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=15507

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=15507&GoTo=Tender

Duration contract start date : 06/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 06/29/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Distanstolkning - 1b, 2b och 3b

Upphandlingen avser ramavtal för leverans av tolkar för teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning samt döv teckenspråkstolk för personer folkbokförda i Region Sörmland eller Region Västmanland samt personer som är folkbokförda i andra län, men vistas i Region Sörmland respektive Region Västmanland.

Upphandlingen består av följande delar:

Anbudsområde 1a – Teckenspråkstolkning samt dövblindtolkning på plats

Anbudsområde 1b – Teckenspråkstolkning samt dövblindtolkning på distans

Anbudsområde 2a – Skrivtolkning på plats

Anbudsområde 2b – Skrivtolkning på distans

Anbudsområde 3a – Döv teckenspråkstolk på plats

Anbudsområde 3b – Döv teckenspråkstolk på distans

Varje anbudsområde innehåller 19 stycken anbudsdelområden (ett för respektive kommun - 10 stycken i Västmanlands län och 9 st i Södermanlands län). Anbud kan lämnas på ett (1), flera eller samtliga anbudsdelområden som denna upphandling omfattar.

Anbud kan antas helt eller delvis.

Varje anbudsdelområde utvärderas och tilldelas var för sig.

Köparen har för avsikt att teckna avtal med ett flertal leverantörer för att säkerställa att behovet av tolk kan tillgodoses.

Denna upphandling ersätter nuvarande upphandlingskontrakt, IN-IN19-0358 som

löper ut 2024-06-30.

Last tender date: 05/06/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Sörmland och Region Västmanland

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=15507

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=15507&GoTo=Tender

Duration contract start date : 06/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 06/29/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län, Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN24-0107