Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar Rörelse-, styrke- och balansträningsredskap samt cyklar 7-klövern

Rörelse-, styrke- och balansträningsredskap samt cyklar 7-klövern

Region Sörmland och Region Västmanland, Eskilstuna

Aktuell upphandling

Denna upphandling avser ramavtal på hjälpmedel i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten. Upphandlingens syfte är att tillgodose regionernas behov av efterfrågade varor under avtalsperioden. Målsättning är att köpa in varor med god kvalitet på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt.

Upphandlingen omfattar:

hjälpmedel, inklusive leverans,

tillbehör och reservdelar,

dokumentation,

generell och/eller specifik utbildning

utprovningstjänster, anpassningsarbeten,

utställnings- demonstrationsexemplar

support

service under garantitiden

Upphandlingen avser också option för regionerna Dalarnas, Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanland, Gävleborg samt Örebro län att ansluta till aktuellt avtal. Optionen kan avse hela eller delar av ett avtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN20-0376