Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar Psykolog mödra- och barnhälsovården Region Västmanland

Psykolog mödra- och barnhälsovården Region Västmanland

Region Västmanland, VÄSTERÅS

Direktupphandlingen avser en legitimerad psykolog med erfarenhet av barnhälsovård till mödra- och barnhälsovården i Region Västmanland med placering i Västerås i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokument med bilagor.

Psykologen ska arbeta heltid, det vill säga 40 timmar per vecka, vid mödra- och barnhälsovården i Västerås. Uppdragets exakta innehåll kan utformas litegrann utefter psykologens kompetens, men i första hand söker verksamheten en barnpsykolog med erfarenhet av utvecklingsbedömning av barn, för att utföra en första bedömning av barn 0-6 år för att avgöra om barnet uppvisar utvecklingsavvikelser inom flera områden och har behov av insatser eller fördjupad utredning och insatser via Mottagningen för tidiga insatser.

Åtminstone 1-2 dagar i veckan ska arbetet utföras på plats fysiskt, övrig tid kan utföras på distans. Verksamheten arbetar med besök på mottagning, digitala vårdmöten och telefonbesök. Det kan även bli aktuellt med resor inom tjänsten om barn på andra orter i länet behöver observeras.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-17)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-10-25

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN21-0398