Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar Projektledare till införande av arkivcentrum

Projektledare till införande av arkivcentrum

Region Sörmland, Eskilstuna

Projektet Införande av arkivcentrum för Region Sörmland startade hösten 2020 och beräknas pågå till och med juni 2023.

Projektet syftar till att uppnå en mer effektiv och patientsäker hantering av Region Sörmlands journalhandlingar samt en effektiv och lagenlig hantering av regionarkivets arkiverade handlingar.

Till projektet införande av arkivcentrum har köparen behov av en övergripande projektledare på 50%, under ca 1700 h under avtalstiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN21-0380