Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar Partnering – Nybyggnad av tränings- och utslussningslägenheter vid Rättspsykiatri i Sala

Partnering – Nybyggnad av tränings- och utslussningslägenheter vid Rättspsykiatri i Sala

Region Västmanland, VÄSTERÅS

Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra en nybyggnad av tränings- och utslussningslägenheter vid Rättspsykiatrin i Sala. Nybyggnaden skall placeras inom det befintliga rättspsykiatriska markområdet och tillbyggnaden föreslås sammankopplas med de befintlig rättspsykiatriska byggnaderna. I förstudie- och lokalprogram är följande yta grovt framtagen: ca. 1 900 m2, BTA.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN21-0346