Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar Ny kulvert, Västmanlands sjukhus Västerås (NAV)

Ny kulvert, Västmanlands sjukhus Västerås (NAV)

Region Västmanland, VÄSTERÅS

Entreprenaden avser arbeten som skall genomföras för att färdigställa den nya kulverten mellan försörjningsbyggnaden och den nya vårdbyggnaden vid Västmanland sjukhus Västerås. Det ingår bland annat att bygga kulvert, inreda kulvert, upprätta nya gator, upprätta en ny dagvattenledning med mera.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN24-0115