Neurokirurgiska implantat

Varuförsörjningen, UPPSALA

Baksträngsimplantat, benlambåplattor, DBS-implantat, durasubstitut, eeg-elektroder-och implantat, shuntar, tryckmätare & ventrikelkateter, vagusimplantat, engångsperforatorer, benmassa, craniofix, cervikala burar och plattor, Aneurysmclips, SPG-elektroder, SCS-implantat

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2020-00075 Neurokirurgiska implantat

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande produktgrupper:

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till: 50 000 000 kr

Varuförsörjningen beräknar takvolymen i kommande ramavtal till 240 000 000 kr. Varuförsörjningen garanterar inga volymer för den kommande avtalsperioden

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 2022-05-01. Avtalsstarten kan förskjutas till följd av överprövning eller andra oförutsedda händelser. Avtalets beräknade slutdatum: 2024-04-30

Avtalslängden är 24 månader med möjlighet till 2 st förlängningsoptioner à 12 månader.

Baksträngsimplantat, benlambåplattor, DBS-implantat, durasubstitut, eeg-elektroder-och implantat, shuntar, tryckmätare & ventrikelkateter, vagusimplantat, engångsperforatorer, benmassa, craniofix, cervikala burar och plattor, Aneurysmclips, SPG-elektroder, SCS-implantat

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2020-00075 Neurokirurgiska implantat

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande produktgrupper:

50

Primär och återuppladdningsbar SCS System

51

PNS System

52

Radiofrekvensnålar och tillbehör

53

Primär och återuppladdningsbar DBS System

54

Shuntar

55

Cervikala burar

56

Skruvar och plattor

57

Aneurysmclips

58

EEG-elektroder

59

Durasubstitut

60

Resorberbara skruvar och plattor

61

Benlambåer, fasta och trauma

62

Custom made benlambåer

63

Benmassa

64

Ventrikeldrän för dränage och tryckmätning

65

Tryckmätning intracerebalt

66

Perforatorer

67

Baklofenpump

68

Vagusstimulering

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till: 50 000 000 kr

Varuförsörjningen beräknar takvolymen i kommande ramavtal till 240 000 000 kr. Takvolymen värderas med en skälighetsbedömning av verksamhetens behov.

Varuförsörjningen garanterar inga volymer för den kommande avtalsperioden

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 2022-05-01. Avtalsstarten kan förskjutas till följd av överprövning eller andra oförutsedda händelser.

Avtalets beräknade slutdatum: 2024-04-30

Avtalslängden är 24 månader med möjlighet till 2 st förlängningsoptioner à 12 månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

VF2020-00075