Miljökonsulter

Region Sörmland, NYKÖPING

Denna upphandling avser följande områden;

1- Miljö- och hållbarhetstjänster bland annat inom akustik, geoteknik, fukt och miljö.

2- Landskapsarkitekt och yttre VA.

Anbud kan lämnas för ett eller bägge områden. Anbud kan antas helt eller delvis.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN23-0424