MFP och nätverksskrivare

Region Sörmland och Region Västmanland, Eskilstuna

Upphandlingen avser ramavtal för anskaffning och leverans av multifunktionsskrivare (MFP) och

nätverksanslutna skrivare i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Aktuell upphandling

Upphandlingen avser ramavtal för anskaffning och leverans av multifunktionsskrivare (MFP) och nätverksanslutna skrivare i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-08-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN21-0264