Medarbetarundersökning

Region Västmanland, VÄSTERÅS

Denna upphandling avser:

-övergripande medarbetarundersökning, i form av enkät, till hela regionen

-pulsmätningar, i form av enkäter, som del av regionen kan initiera mellan de övergripande undersökningstillfällena. Pulsmätningarna ska kunna utgå från den övergripande undersökningen, mindre enkäter inom olika områden eller från en frågebank som leverantör tillhandahåller.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN23-0336