Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar Medarbetarenkät till Region Sörmland

Medarbetarenkät till Region Sörmland

Region Sörmland, Eskilstuna

Upphandlingen avser genomförande av en årlig, övergripande medarbetarenkät för hela Region Sörmland. Region Sörmland har under flera år genomfört en omfattande medarbetarenkät. Region Sörmland har beslutat att medarbetarenkäten ska innehålla SKR:s HME-frågor, SKR:s HSE-frågor samt upp till ca 20 uppföljnings- och bakgrundsfrågor. Den första medarbetarenkäten ska genomföras under vårterminen 2022. Därefter avser köparen att genomföra en medarbetarenkät per år under avtalstiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN21-0344