Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar LOV - Program för primärvård Västmanland

LOV - Program för primärvård Västmanland

Region Västmanland VÄSTERÅS

Region Västmanland införde valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med Lag (2008:962) om valfrihetssystem den 1 januari 2008.Uppdraget omfattar att bedriva vårdcentral inom ramen för Primärvårdsprogram 2021.

Vårdgivare ansöker om att få avtal med Region Västmanland inom valfrihetssystemet för primärvård Västmanland.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2016-12-23

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN21-0113