Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar LOV Avgiftsfri allmäntandvård till barn och unga vuxna i Sörmland

LOV Avgiftsfri allmäntandvård till barn och unga vuxna i Sörmland

Landstinget Sörmland, NYKÖPING

Region Sörmland har inom avgiftsfri allmäntandvård för barn och unga valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
Barn och unga som är folkbokförda i Södermanlands län har från det kalenderår de fyller 3 år till och med det kalenderår de fyller 23 år möjlighet att välja mellan privattandvård och folktandvård för att utföra allmäntandvård.
De vårdgivare som kan väljas ska ha avtal med regionen. För de som inte väljer vårdgivare utgör Folktandvården Sörmland AB vårdvalssystemets ickevalsalternativ.

2020-12-07 04:16
Region Sörmland har inom avgiftsfri allmäntandvård för barn och unga valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Barn och unga som är folkbokförda i Södermanlands län har från det kalenderår de fyller 3 år till och med det kalenderår de fyller 23 år möjlighet att välja mellan privattandvård och folktandvård för att utföra allmäntandvård.

De vårdgivare som kan väljas ska ha avtal med regionen. För de som inte väljer vårdgivare utgör Folktandvården Sörmland AB vårdvalssystemets ickevalsalternativ.
->
Region Sörmland har inom avgiftsfri allmäntandvård för barn och unga valfrihetssystem enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Barn och unga som är folkbokförda i Södermanlands län har från det kalenderår de fyller 3 år till och med det kalenderår de fyller 23 år möjlighet att välja mellan privattandvård och folktandvård för att utföra allmäntandvård. De vårdgivare som kan väljas ska ha avtal med regionen. För de som inte väljer vårdgivare utgör Folktandvården Sörmland AB vårdvalssystemets ickevalsalternativ.

2021-12-02 10:13
Region Sörmland har inom avgiftsfri allmäntandvård för barn och unga valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Barn och unga som är folkbokförda i Södermanlands län har från det kalenderår de fyller 3 år till och med det kalenderår de fyller 23 år möjlighet att välja mellan privattandvård och folktandvård för att utföra allmäntandvård.

De vårdgivare som kan väljas ska ha avtal med regionen. För de som inte väljer vårdgivare utgör Folktandvården Sörmland AB vårdvalssystemets ickevalsalternativ.

2020-12-07 04:16

Region Sörmland har inom avgiftsfri allmäntandvård för barn och unga valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Barn och unga som är folkbokförda i Södermanlands län har från det kalenderår de fyller 3 år till och med det kalenderår de fyller 23 år möjlighet att välja mellan privattandvård och folktandvård för att utföra allmäntandvård.

De vårdgivare som kan väljas ska ha avtal med regionen. För de som inte väljer vårdgivare utgör Folktandvården Sörmland AB vårdvalssystemets ickevalsalternativ.

->

Region Sörmland har inom avgiftsfri allmäntandvård för barn och unga valfrihetssystem enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Barn och unga som är folkbokförda i Södermanlands län har från det kalenderår de fyller 3 år till och med det kalenderår de fyller 23 år möjlighet att välja mellan privattandvård och folktandvård för att utföra allmäntandvård. De vårdgivare som kan väljas ska ha avtal med regionen. För de som inte väljer vårdgivare utgör Folktandvården Sörmland AB vårdvalssystemets ickevalsalternativ.
->
Region Sörmland har inom avgiftsfri allmäntandvård för barn och unga valfrihetssystem enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Barn och unga som är folkbokförda i Södermanlands län har från det kalenderår de fyller 3 år till och med det kalenderår de fyller 23 år möjlighet att välja mellan privattandvård och folktandvård för att utföra allmäntandvård. De vårdgivare som kan väljas ska ha avtal med regionen. För de som inte väljer vårdgivare utgör Folktandvården Sörmland AB vårdvalssystemets ickevalsalternativ.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2017-08-08

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN20-0432-01