Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar Laboratoriemedicinska tjänster Region Sörmland

Laboratoriemedicinska tjänster Region Sörmland

Region Sörmland, Eskilstuna

Upphandlingen avser upphandlingskontrakt laboratoriemedicinska tjänster enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten. Tjänsten innebär att ge alla Region Sörmlands sjukhus och vårdcentraler en effektiv och rationell laboratorietjänst.

Leverantören ska bedriva laboratoriemedicinsk verksamhet vilket omfattar tjänster, produkter och analyser inom:

Klinisk Kemi

Klinisk Farmakologi

Klinisk Immunologi

Klinisk Mikrobiologi

Droganalyser

Miljöprover

Transfusionsmedicin

Klinisk patologi och cytologi

Patientnära analyser (PNA)

samt

PNA-instrument

Provtagning

Pollenfällan

Obduktioner

Leverantören har totalt ekonomiskt ansvar för att bedriva verksamheten enligt detta avtal, vilket omfattar nödvändig personal, utrustning och lokaler samt för övriga kostnader som är förenade med verksamheten.

Leverantören ska driva c-lab på samtliga tre somatiska sjukhus i Region Sörmland.

Avtal avses att tecknas med en (1) Leverantör.

Laboratoriemedicinska tjänster

Aktuell upphandling

Upphandlingen avser upphandlingskontrakt laboratoriemedicinska tjänster enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten. Tjänsten innebär att ge alla Region Sörmlands sjukhus och vårdcentraler en effektiv och rationell laboratorietjänst.

Leverantören ska bedriva laboratoriemedicinsk verksamhet vilket omfattar tjänster, produkter och analyser inom:

Klinisk Kemi

Klinisk Farmakologi

Klinisk Immunologi

Klinisk Mikrobiologi

Droganalyser

Miljöprover

Transfusionsmedicin

Klinisk patologi och cytologi

Patientnära analyser (PNA)

samt

PNA-instrument

Provtagning

Pollenfällan

Obduktioner

Leverantören har totalt ekonomiskt ansvar för att bedriva verksamheten enligt detta avtal, vilket omfattar nödvändig personal, utrustning och lokaler samt för övriga kostnader som är förenade med verksamheten.

Leverantören ska driva c-lab på samtliga tre somatiska sjukhus i Region Sörmland.

Avtal avses att tecknas med en (1) Leverantör.

Tjänsten ska utföras till största del i Sörmlands län.

Denna upphandling ersätter nuvarande upphandlingskontrakt, DU-UPP12-090 som löper ut 2023-09-30.

Sista anbudsdag
21 dagar kvar

(2021-12-20)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-10-02

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN19-0053