Kommunikationstjänster

Region Sörmland och Region Västmanland, Eskilstuna

Region Sörmland, Region Västmanland, Folktandvården Västmanland och Svealandstrafiken (Köpare) genomför upphandling avseende ramavtal för Kommunikationstjänster

Syftet är att utveckla och säkerställa köparens varumärke, vilket kräver varierande och komplexa behov av tjänster inom kommunikationstjänster.

Några exempel på uppdrag:

Stöd och rådgivning inom kreativa och konceptuella frågeställningar med fokus på den digitala transformationen

Kommunikations- och kampanjkoncept

Kanalstrategier

Filmproduktion,

Köparen kommer att teckna avtal med max tre (3) leverantörer, avrop kommer att ske enligt fast rangordning.

Takbelopp uppgår till 9,8 MSEK exkl. moms. Om, och i så fall när, Köparen har gjort avrop motsvarande takvolymen upphör ramavtalet att gälla. Köparen meddelar Leverantörens kontaktperson när takvolymen är uppnådd, eller på väg att uppnås, så snart Köparen noterat detta.

Takbelopp

Takbelopp uppgår till 9 MSEK exkl. moms. Om, och i så fall när, Köparen har gjort avrop motsvarande takvolymen upphör ramavtalet att gälla. Köparen meddelar Leverantörens kontaktperson när takvolymen är uppnådd, eller på väg att uppnås, så snart Köparen noterat detta.

Uppdrag

Region Sörmland, Region Västmanland, Folktandvården Västmanland och Svealandstrafiken (Köpare) genomför upphandling avseende ramavtal för Kommunikationstjänster i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Syftet är att utveckla och säkerställa köparens varumärke, vilket kräver varierande och komplexa behov av tjänster inom kommunikationstjänster.

Några exempel på uppdrag:

Stöd och rådgivning inom kreativa och konceptuella frågeställningar med fokus på den digitala transformationen (exempelvis i samband med utveckling av nya tjänster, organisationer och uppdrag)

Kommunikations- och kampanjkoncept

Kommunikationsstrategier och planer

Utveckla befintliga samt nya varumärken

Utveckla befintliga samt nya grafiska profiler

Budskapsplattform,

Kanalstrategier

Undersökningar, analyser och utvärderingar

Filmproduktion, från enklare rekryteringsfilmer till mer avancerade produktioner

Digitalt material som animationer och bildspel

Köparen kommer att teckna avtal med max tre (3) leverantörer, avrop kommer att ske enligt fast rangordning.

Denna upphandling ersätter nuvarande avtal, DU-UPP17-0268 som löpte ut 2021-09-30. Det kan finnas avrop som pågår även efter avtalstiden.

Takbelopp

Takbelopp uppgår till 9,8 MSEK exkl. moms. Om, och i så fall när, Köparen har gjort avrop motsvarande takvolymen upphör ramavtalet att gälla. Köparen meddelar Leverantörens kontaktperson när takvolymen är uppnådd, eller på väg att uppnås, så snart Köparen noterat detta.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län, Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN21-0435