Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar Kökortning av datortomografi- och magnetkameraundersökningar

Kökortning av datortomografi- och magnetkameraundersökningar

Region Sörmland och Region Västmanland, Eskilstuna

Omfattning

Region Sörmland och Region Västmanland (Köpare) genomför upphandling avseende ramavtal för datortomografiundersökningar (DT-undersökningar) och magnetkameraundersökningar (MR-undersökningar) i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Tjänsten som upphandlas är ett komplement till regionernas egen verksamhet.

Köparen kommer att teckna avtal med max två (2) leverantörer. Köparen kommer avropa i första hand den leverantör som genererar lägst totalkostnad.

Denna upphandling ersätter nuvarande avtal, IN-IN21-0039 avseende Region Sörmland som löper ut 2021-09-30 samt IN-IN20-0481 avseende Region Västmanland som löper ut 2021-12-31. Det kan finnas avrop som pågår även efter avtalstiden.

Omfattning

Region Sörmland och Region Västmanland (Köpare) genomför upphandling avseende ramavtal för datortomografiundersökningar (DT-undersökningar) och magnetkameraundersökningar (MR-undersökningar) i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Tjänsten som upphandlas är ett komplement till regionernas egen verksamhet.

Köparen kommer att teckna avtal med max två (2) leverantörer. Köparen kommer avropa i första hand den leverantör som genererar lägst totalkostnad.

Denna upphandling ersätter nuvarande avtal, IN-IN21-0039 avseende Region Sörmland som löper ut 2021-09-30 samt IN-IN20-0481 avseende Region Västmanland som löper ut 2021-12-31. Det kan finnas avrop som pågår även efter avtalstiden.

Takvolym

Takvolym för Region Västmanland uppgår till:

DT-undersökningar: 10 000 undersökningar

MR-undersökningar: 4 000 undersökningar

Takvolym för Region Sörmland uppgår till:

DT-undersökningar: 27 400 undersökningar

MR-undersökningar: 30 370 undersökningar Om, och i så fall när, Köparen har gjort avrop motsvarande takvolymen upphör ramavtalet att gälla. Köparen meddelar Leverantörens kontaktperson när takvolymen är uppnådd, eller på väg att uppnås, så snart Köparen noterat detta.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-10-20

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Södermanlands län, Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN21-0370