Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar Inköp, service, kontroll och utbyte av brandskyddsutrustning,

Inköp, service, kontroll och utbyte av brandskyddsutrustning,

Region Västmanland, VÄSTERÅS

Inköp, service, kontroll och utbyte av brandskyddsutrustning,

Omfattning

Upphandlingen avser ramavtal i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Benämns vidare som Avtal.Syftet med upphandlingen är att säkerställa fungerande underhåll och kontroll av släckutrustning utförd av fackman. Region Västmanland, har därför för avsikt att upphandla sitt löpande behov av underhåll utförd av fackman, samt verkstadsgenomgång av handbrandsläckare och inomhusbrandposter i byggnader och fordon. Dessutom finns ett behov av nyanskaffning av brandskyddsutrustning. Upphandlingen avser ramavtal på kontroll och underhåll av Region Västmanlands befintliga släckutrustning samt nyanskaffning av släckutrustning enlighet med vad som beskrivs i förfrågningsunderlaget.

Region Västmanland har för närvarande ungefär 1 300 brandsläckare och 150-200st brandposter ca 50st brandgasventilatorer fördelat på Region Västmanlands olika verksamheter och orter. Detta kan komma att ändras under avtalsperioden pga nyetablering och avveckling av verksamheter. Dessa kommer då att tillföras respektive avföras från det befintliga avtalet. Angivna volymer är uppskattade och kan komma att över- eller understigas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-20)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN21-0230