Hälsoval Sörmland

Region Sörmland, Nyköping

Regelbok för bedrivande av primärvård i Landstinget Sörmland anger villkor, förutsättningar och krav för deltagande i Sörmlands vårdval, benämt Hälsoval Sörmland. Häri anges krav på vårdgivaren, tjänsten samt ersättningsmodellens utformning. Vidare innehåller Regelboken föreskrifter kring IT, uppföljning och listningsregler. I Regelboken finns också ett avtal som reglerar parterna innebördes rättigheter och skyldigheter.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2009-07-01

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

RS-LED21-2443-3