Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar Grönsaker, frukt och potatis, beredda

Grönsaker, frukt och potatis, beredda

Region Sörmland och Region Västmanland, Eskilstuna

Grönsaker, frukt och potatis, bereddaLot nr.: 1

E-handel

Upphandlingen avser ramavtal på Grönsaker, frukt och potatis beredda i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten avseende livsmedel till kök i Region Sörmland, Region Västmanland och Region Uppsala (Akademiska sjukhuset i Uppsala).

Last tender date: 06/25/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Sörmland och Region Västmanland

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20741

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20741&GoTo=Tender

Duration contract start date : 10/15/2024 00:00:00

Duration contract end date : 10/14/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Generell del

Upphandlingen avser ramavtal på Grönsaker, frukt och potatis beredda i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten avseende livsmedel till kök i Region Sörmland, Region Västmanland och Region Uppsala (Akademiska sjukhuset i Uppsala).

Volymuppgifter

Det totala värdet av efterfrågade produkter under aktuell avtalsperiod inklusive eventuella optioner beräknas uppgå till ca 12 100 000 SEK.

Uppgifterna baseras på statistik angiven i bilaga 2 Pris- och produktspecifikation för perioden 2023-04-01--2024-03-31 samt en uppskattning av kommande behov.

Någon garanti att erhålla viss volym ges inte.

Takvärde

Takvärdet i ramavtalet är 16 940 000 SEK exkl. moms.

Om ramavtalets värde överstiger angivet belopp upphör ramavtalet att gälla utan ytterligare bekräftelse från någondera part. Parterna delar ett ömsesidigt ansvar att underrätta motparten om takvärdet uppnås.

Takvärdet ska inte ses som ett garanterat värde utan fastställer endast en övre gräns för ramavtalet.

Last tender date: 06/25/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Sörmland och Region Västmanland

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20741

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20741&GoTo=Tender

Duration contract start date : 10/15/2024 00:00:00

Duration contract end date : 10/14/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
4 dagar kvar

(2024-06-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN24-0182