Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar Avgiftsfri allmäntandvård till barn och unga i Västmanland

Avgiftsfri allmäntandvård till barn och unga i Västmanland

Region Västmanland, Västerås

Region Västmanland har inom avgiftsfri allmäntandvård för barn och unga valfrihet enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Barn och unga vuxna som är folkbokförda i Västmanlands län har från det kalenderår de fyller 3 år till och med det kalenderår de fyller 23 år möjlighet att välja mellan privattandvård och folktandvård för att utföra allmäntandvård. De vårdgivare som kan väljas ska ha avtal med Region Västmanland. Tandläkare som önskar avtal med Region Västmanland ska lämna ansökan om avtal.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2017-05-02

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN19-0402-01