Vilo-EKG mm 2019

Kalmar läns landsting, Kalmar

Upphandling avseende ramavtal gällande utrustning för vilo-EKG mm för successiva avrop under perioden 2020 01-20 – 2022-01-19 med option för köparen om förlängning med sammanlagt 24 månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-07-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-05-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2019-073