Landstinget i Kalmar läns upphandlingar Vårdval Psykisk hälsa primärvård

Vårdval Psykisk hälsa primärvård

Region Kalmar län, Högsby

Region Kalmar inbjuder vårdgivare att ansöka om deltagande i valfrihetssystemet Psykisk hälsa primärvård. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett finns att hämta via nedanstående länk.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2018-01-31

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

170668