Landstinget i Kalmar läns upphandlingar Utprovn/Lev Peruk/Hårersättning - Landstinget i Kalmar län

Utprovn/Lev Peruk/Hårersättning - Landstinget i Kalmar län

Region Kalmar län Kalmar

Landstinget i Kalmar län vill ge sina patienter som förskrivs en hårersättning valmöjlighet att välja en frisör för utprovning, inklippning och leverans av en hårersättning.
Härmed inbjuds Ni att inkomma med ansökan om deltagande avseende hårersättningar enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962).
Detta förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för att erhålla godkännande. Underlaget består av och är uppdelat i tre delar:
I. Ansökningsinbjudan
II. Uppdragsspecifikation
III. Avtalsmalll

Förutsättningen för att en ansökan skall kunna godkännas, utvärderas och antas är att samtliga skall-krav i underlaget är uppfyllda. Kraven avser såväl krav på uppdragstagaren som på efterfrågad tjänst.

Vi emotser Ert ansökan med intresse.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2010-09-10

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

100001-A67