Landstinget i Kalmar läns upphandlingar Utprovn/Lev glasögon - Landstinget i Kalmar län

Utprovn/Lev glasögon - Landstinget i Kalmar län

Region Kalmar län, Kalmar

Landstinget i Kalmar län vill ge barn som förskrivs ett glasögonbidrag valmöjligheten att välja optiker för utprovning och leverans av glasögon enligt det förskrivningsunderlag/rekvistion som förskrivare inom landstinget i Kalmar län beviljat. Härmed inbjuds ni att inkomma med ansökan om deltagande avseende glasögonutprovning/leverens enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962). Detta förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för att erhålla godkännande. Underlaget består av och är uppdelat i tre delar: I. Ansökningsinbjudan II. Uppdragsspecifikation III. Avtalsmall Förutsättningen för att en ansökan skall kunna godkännas, utvärderas och antas är att samtliga skall-krav i underlaget är uppfyllda. Kraven avser såväl krav på uppdragstagaren som på efterfrågad tjänst. Vi emotser er ansökan med intresse.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2018-06-12

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

110288-A43