Urologi 2020

Kalmar läns landsting, Kalmar

Denna upphandling syftar till att tillgodose delar av Region Kalmar läns uppskattade behov av extern urologi under avtalstiden.Vård enligt anbudet ska utgöra ett komplement till den offentligt drivna sjukvården och avse besök på öppenvårdsmottagning med ett ekonomiskt ersättningstak. Vårdgivaren ska tillhandahålla en kostnadseffektiv specialistvård med hög kvalitet, kontinuitet och helhetssyn. Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör för hela leveransen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-01)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-09-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

19/103