Landstinget i Kalmar läns upphandlingar Upphandling av tågtrafik i östra Kalmar län och Östergötland

Upphandling av tågtrafik i östra Kalmar län och Östergötland

Region Kalmar län genom Kalmar Länstrafik, Högsby

Upphandlingen avser tågtrafik i Kalmar län och i Östergötland (nuvarande Kustpilen). Upphandlingen avser tågtrafik, dagligt underhåll och ombordtjänster. Uppdraget ska inledningsvis utföras med fordon av modell Y31 och Y2. Dessa fordon kommer att fasas ut under avtalstiden och ersättas med nya fordon. Upphandling av nya fordon pågår genom Transitio. De nya fordonen kommer att ha dubbla driftsegenskaper dvs. el och förbränningsmotor. Förbränningsmotor kommer att drivas med något fossilfritt alternativ. Underhåll som förutsätter besök på verkstad kan komma att ingå i upphandlingen. För närvarande trafikeras följande sträckor: Kalmar - Linköping och Västervik - Linköping.

(Förhandsannons)

Förfarande

Konkurrenskraftigt upphandlingsförfarande

Publicerad

2019-04-26

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Kalmar län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

KTN 2019/41