Transportvagnar

Kalmar läns landsting, Kalmar

Upphandling av transportvagnar för lastning och transport av gods.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2019-110