Landstinget i Kalmar läns upphandlingar System för EMG och neurografier, Sydöstra-Ö

System för EMG och neurografier, Sydöstra-Ö

Region Östergötland, Linköping

Region Östergötland inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling av System för EMG och neurografier.

Förevarande upphandling sker genom samverkan mellan Region Östergötland, Region Jönköpings län samt Landstinget i Kalmar län.

Denna upphandling omfattar initialt 6 st nya EMG maskiner till Neurofysiologiska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping. Upphandlingen omfattar även en option för Region Östergötland om att köpa ytterligare 2st EMG maskiner.

För Region Jönköpings län omfattar denna upphandling en option om att köpa 5st EMG maskiner.

För Landstinget i Kalmar län omfattar denna upphandling initialt 1st ny EMG maskin med option om att köpa ytterligare 1st EMG maskin.

Upphandlingen omfattar installation av minst 20st applikationer för efteranalys av mätdata, med minst 10st samtidiga användare.

Upphandlingen omfattar även service och underhåll, reservdelar samt tillbehör till efterfrågad EMG maskiner.

Allmänt

Region Östergötland inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling av System för EMG och neurografier. Systemet inkluderar både EMG maskin och applikation för efteranalys av mätdata.

Förevarande upphandling sker genom samverkan mellan Region Östergötland, Region Jönköpings län samt Landstinget i Kalmar län.

Vid Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, finns idag utrustningar för Neurografi/EMG. Dessa utrustningar är av varierande ålder och skall nu ersättas. Denna upphandling omfattar initialt 6 st nya EMG maskiner till Neurofysiologiska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping. Upphandlingen omfattar även en option för Region Östergötland om att köpa ytterligare 2st EMG maskiner.

För Region Jönköpings län omfattar denna upphandling en option om att köpa 5st EMG maskiner.

För Landstinget i Kalmar län omfattar denna upphandling initialt 1st ny EMG maskin med option om att köpa ytterligare 1st EMG maskin.

Upphandlingen omfattar installation av minst 20st applikationer för efteranalys av mätdata, med minst 10st samtidiga användare.

Upphandlingen omfattar även service och underhåll, reservdelar samt tillbehör till efterfrågad EMG maskiner.

Region Östergötlands mest omfattande uppdrag är att erbjuda länsinvånarna en god hälso- och sjukvård och tandvård utifrån ett hälsofrämjande synsätt. Region Östergötland leder därutöver det regionala utvecklingsarbetet för långsiktig och hållbar utveckling i regionen inom områden som näringsliv, kultur, infrastruktur, landsbygd och kollektivtrafik.

För ytterligare information om Region Östergötlands organisation se www.regionostergotland.se.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-06-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-05-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

UC-2018-28