Landstinget i Kalmar läns upphandlingar Syrgaskoncentratorer för hemsjukvård (Sydöstra - Ö)

Syrgaskoncentratorer för hemsjukvård (Sydöstra - Ö)

Region Östergötland, Linköping

Upphandlingen avser stationära och mobila syrgaskoncentratorer för hemsjukvård inom Region Östergötland och Region Kalmar län.

Helt eller delat anbud

Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig.

Anbud kan lämnas på följande områden:

Anbudsområde 1 - Stationär syrgaskoncentrator - Standard

Anbudsområde 2 - Stationär syrgaskoncentrator - Låg vikt

Anbudsområde 3 - Mobil syrgaskoncentrator - Låg vikt

Anbudsområde 4 - Mobil syrgaskoncentrator - Med pulsat flöde

Anbudsområde 5 - Mobil syrgaskoncentrator - Med kontinuerligt och pulsat flöde

Sista anbudsdag
98 dagar kvar

(2020-08-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

UC-2019-207