Landstinget i Kalmar läns upphandlingar Slutet system för toxiska läkemedel

Slutet system för toxiska läkemedel

Kalmar läns landsting, Kalmar

Upphandlingen avser produkter för ett slutet system av hantering och administrering av toxiska läkemedel till sjukvården i Kalmar län

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-03-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2018-054