RFI Matvagnar

Kalmar läns landsting, Kalmar

Region Kalmar län inbjuder till hearing inom området matvagnar/kantinvagnar. Hearingen kommer att hållas den 5 november 2019 kl.09.00 – 15.00.

För mer information, se bifogat dokument.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2019-10-08)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2019-09-12

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

19/104