Landstinget i Kalmar läns upphandlingar RFI EKG-apparater region Kalmar län

RFI EKG-apparater region Kalmar län

Kalmar läns landsting, Kalmar

RFI EKG-apparater mm inklusive apparatspecifikt förbrukningsmaterial enligt beskrivning i dokument.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2019-04-15)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2019-04-05

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2019-073