Landstinget i Kalmar läns upphandlingar RFI av plattform för digital hantering av remiss och svar för kunder utan tillgång till journalsystemet

RFI av plattform för digital hantering av remiss och svar för kunder utan tillgång till journalsystemet

Kalmar läns landsting, Kalmar

Inför en eventuellt kommande upphandling av ny plattform för digital hantering av remiss och svar för kunder utan tillgång till journalsystemet och därtill hörande tjänster önskar Region Kalmar län få information om vad som finns på marknaden gällande detta. Som ett led i vår kunskapsinsamling vill vi därför bjuda in er till en hearing/samtal där vi önskar få veta mer om hur ert system fungerar.

 kunna skicka provsvar digitalt till externa vårdgivare

 ta emot remisser och svar digitalt från externa laboratorier

 ta emot vårdbegäran/remisser från exempelvis optiker

Det vi önskar få ta del av är bland annat:

 Kortare företagspresentation

 Support, SLA-nivåer, underhåll och tillgänglighet

 Säkerhetsaspekter och PUL, PDL och GDPR

 Integrationsmöjligheter till andra system (journalsystem, LIS etc)

 Systembeskrivning och IT-krav på hårdvaran lämnas per mejl till undertecknad

 Genomgång av systemet och dess verktyg och funktionalitet med fokus på remissflöden för laboratorieanalyser och vårdbegäran.

 Hantering av tranfusionsmedicinska remisser i enlighet med SOSFS 2009:29

Vi önskar att tillhandahålla fem stycken demolicenser i testmiljö för att kunna testa uppvisat program, under RFI-dagen, en vecka före och minst en vecka efter RFI-dagen.

Eventuella nycklar, koder länkar etc. till testversionen lämnas per mejl till undertecknad.

Respektive inbjuden leverantör kommer att få 2 timmar till sitt förfogande inklusive frågor och svar. Vi är tacksamma om ni har möjlighet att närvara och delge oss er bästa kunskap och kompetens i ämnet.

Datum: 10 och 11 september 2019

Tid: Respektive inbjuden leverantör kommer att få en separat kallelse med klockslag.

Plats: Sjöbrings väg 4A Kalmar, plan 2, rum: Diamanten

Anmälan sker senast 2019-06-19 via e-post till valentino.katinic@regionkalmar.se

Eventuella frågor kan även ställas denna väg.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2019-06-19)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2019-04-30

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

19/47