Landstinget i Kalmar läns upphandlingar Rekvisitionsläkemedel - Kontrastmedel (Sydöstra-J)

Rekvisitionsläkemedel - Kontrastmedel (Sydöstra-J)

Region Jönköpings Län, Jönköping

kontrastmedel, som beställs genom rekvisitionsförfarande och huvudsakligen administreras av sjukvårdspersonal inom Sydöstra sjukvårdsregionens regioner samt dess vårdentreprenörer. Läkemedel är en väsentlig del av hälso- och sjukvården. Regionerna inom Sydöstra sjukvårdsregionen har till uppgift att på ett betryggande sätt, så att patientsäkerhet och god kvalitet i vården tillgodoses, tillhandahålla kostnadseffektiva läkemedel för patient/klinik.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län, Kalmar län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

RJL 2019/2320