Radiologi 2020

Kalmar läns landsting, Kalmar

Upphandlingen syftar till att tillgodose delar av Region Kalmar läns uppskattade behov av externa radiologiska ultraljudsundersökningar under avtalstiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-08-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

19/99