Östersjöexpressen

Kalmar läns landsting, Kalmar

Snabb busstrafik där trafiken ska komplettera tågtrafikens system med snabbare trafik från Kalmar län till Stockholm och omvänt. Över tiden är målsättningen att stegvis utveckla ett superbussystem (BRT).

Snabb busstrafik från Kalmar län via Norrköping till Stockholm och omvänt. Upphandlingen kommer att göras enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Avtalslängd 3-5 år.

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2019-09-01

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

KTN2019/163