Ögonsjukvård 2020

Kalmar läns landsting, Kalmar

Upphandling syftar till att erbjuda patienter specialistläkarkompetens inom ögonsjukvård. Tjänstgöringsgraden avses initialt bli max motsvarande 900 styck normalarvoden per kalenderår jämt fördelat över året för gruppspecialiteten Ögonsjukdomar enligt förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning. Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör för hela leveransen.

Sista anbudsdag
16 dagar kvar

(2019-09-05)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-06-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

19/69