Landstinget i Kalmar läns upphandlingar Nytt inre spill- och dagvatten mm, hus 01-03 och 07, Vimmerby folkhögskola

Nytt inre spill- och dagvatten mm, hus 01-03 och 07, Vimmerby folkhögskola

Kalmar läns landsting, Kalmar

Denna entreprenad omfattar:

- byggnadsarbeten (inkl håltagnings-, målnings-, golv-, sanerings- och tak-arbeten)

- röranläggningar

- el- och teleanläggningar

Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22 i de Administrativa Föreskrifterna.

Sista anbudsdag
4 dagar kvar

(2020-01-28)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-12-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2019-243