Maldi-tof

Kalmar läns landsting, Kalmar

Två stycken nya Maldi-tof instrument med tillhörande mjukvara samt förbrukningsmateriel.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2018-292