Laparoskopistaplar 2020

Kalmar läns landsting, Kalmar

Region Kalmar län avser att ersätta befintlig utrustning för Laparoskopi med ny. Befintlig utrustning är idag tre stycken staplar för laparoskopi med tre stycken laparoskop per stapel.

Ny utrustning för laparoskopi ska ge förutsättningar för högkvalitativa ingrepp enligt ovan. Utrustningen ska klara 2D och 3D teknik. Utrustningen ska medge att operatören kan utföra steglös angulering enkelt med en hand och bibehållen horisont.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2019-208