Kustvattenprover

Kalmar läns landsting, Kalmar

Genomförande av kustvattenprover i Kalmar län.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2019-080