Inkassotjänster 2020

Kalmar läns landsting, Kalmar

Upphandling av Inkassotjänster

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-19)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-05-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2019-032