Landstinget i Kalmar läns upphandlingar Hemrespiratorer (Sydöstra - Ö)

Hemrespiratorer (Sydöstra - Ö)

Region Östergötland, Linköping

Upphandling av hemrespiratorer med tillbehör för Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län.

Helt eller delat anbud

Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen.

Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är för att Region Östergötland, Region Jönköpings Län och Region Kalmar län avser standardisera sitt sortiment.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län, Kalmar län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

UC-2019-208