Landstinget i Kalmar läns upphandlingar Hearing nutritionsprodukter vuxna

Hearing nutritionsprodukter vuxna

Kalmar läns landsting, Kalmar

Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län inbjuder till hearing av nutritionsprodukter för vuxna den 2019-11-25. För mer information, se bifogat dokument.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2019-11-14)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2019-11-01

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

19/126