Landstinget i Kalmar läns upphandlingar Hälsoval Kalmar län - Landstinget i Kalmar län

Hälsoval Kalmar län - Landstinget i Kalmar län

Region Kalmar län, Kalmar

Hälsoval Kalmar län införs från och med den 1 januari 2010 i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV). Region Kalmar välkomnar vårdgivare som vill starta verksamhet inom Hälsoval Kalmar län - primärvård.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2009-12-29

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

dnr 080194